cavo24h.com

Danh Sách Sản Phẩm Rymax

Vui lòng liên hệ Mr Ca – 0333.666.058 để có giá chiếc khấu cho đại lý, garage, cửa hàng, rửa xe…

MÃ HÀNGTÊN SẢN PHẨMĐÓNG GÓITIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
252497Apollo C1 SAE 5W30CRT 12x1ltrACEA C1
252473Apollo C1 SAE 5W30CRT 4x4ltrACEA C1
252480Apollo C1 SAE 5W30CRT 4x5ltrACEA C1
909667Apollo C2 C3 SAE 5W30CRT 12x1ltrACEA C2/C3, API SN, MB 229.52, Dexos 2
909674Apollo C2 C3 SAE 5W30CRT 4x4ltrACEA C2/C3, API SN, MB 229.52, Dexos 2
909681Apollo C2 C3 SAE 5W30CRT 4x5ltrACEA C2/C3, API SN, MB 229.52, Dexos 2
904273Apollo C3 LL SAE 5W30CRT 12x1ltrACEA C3, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, MB 229.51
906376Apollo C3 LL SAE 5W30CRT 4x4ltrACEA C3, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, MB 229.51
903269Apollo C3 LL SAE 5W30CRT 4x5ltrACEA C3, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, MB 229.51
904211Apollo C3 SAE 5W30CRT 12x1ltrAPI SL/CF, ACEA C3, VW 501.01/505.00/505.01, MB 229.51/229.31, BMW LL-04
902354Apollo C3 SAE 5W30CRT 4x4ltrAPI SL/CF, ACEA C3, VW 501.01/505.00/505.01, MB 229.51/229.31, BMW LL-04
903207Apollo C3 SAE 5W30CRT 4x5ltrAPI SL/CF, ACEA C3, VW 501.01/505.00/505.01, MB 229.51/229.31, BMW LL-04
902378Apollo C3 SAE 5W40CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA C3, VW 502.00/505.00/505.01, MB: 229.51, BMW LL-04
903221Apollo C3 SAE 5W40CRT 4x5ltrAPI SN/CF, ACEA C3, VW 502.00/505.00/505.01, MB: 229.51, BMW LL-04
252855Apollo FE SAE 0W20CRT 4x4ltrAPI SN/SN-RC, ILSAC GF-5, ILSAC GF-5, GM Dexos 1
252862Apollo FE SAE 0W20CRT 4x5ltrAPI SN/SN-RC, ILSAC GF-5, ILSAC GF-5, GM Dexos 1
252954Apollo FE SAE 5W20CRT 12x1ltrAPI SN/CF, ACEA A1/B1
252930Apollo FE SAE 5W20CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA A1/B1
252947Apollo FE SAE 5W20CRT 4x5ltrAPI SN/CF, ACEA A1/B1
252992Apollo FE SAE 5W30CRT 12x1ltrAPI SL/CF, ACEA A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C-913-D, 913-C/B/A and 912-A
253005Apollo FE SAE 5W30CRT 4x4ltrAPI SL/CF, ACEA A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C-913-D, 913-C/B/A and 912-A
252985Apollo FE SAE 5W30CRT 4x5ltrAPI SL/CF, ACEA A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C-913-D, 913-C/B/A and 912-A
251919Apollo R SAE 10W60CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4
251872Apollo R SAE 5W50CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4
908547Posidon SAE 10W30CRT 4x4ltrAPI SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00
908295Posidon SAE 10W30CRT 4x5ltrAPI SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00
902453Posidon SAE 10W40CRT 4x4ltrAPI SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00
903306Posidon SAE 10W40CRT 4x5ltrAPI SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00
902538Posidon SAE 5W30CRT 4x4ltrACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00
903382Posidon SAE 5W30CRT 4x5ltrACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00
902552Posidon SAE 5W40CRT 4x4ltrACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00, Porsche A40
903405Posidon SAE 5W40CRT 4x5ltrACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00, Porsche A40
253289Posidon XR SAE 10W40CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 501.01/505.00, PSA B71 2300
253296Posidon XR SAE 10W40CRT 4x5ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 501.01/505.00, PSA B71 2300
253395Posidon XR SAE 5W40CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01
253401Posidon XR SAE 5W40CRT 4x5ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01
252312Helios XR SAE 10W40CRT 4x4ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
252305Helios XR SAE 10W40Pail 20ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
252329Helios XR SAE 10W40CRT 4x5ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
252350Helios XR SAE 15W40Drum 205ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
252374Helios XR SAE 15W40CRT 4x4ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
252367Helios XR SAE 15W40Pail 20ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
252381Helios XR SAE 15W40CRT 4x5ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
252442Helios XR SAE 20W50CRT 4x4ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
252435Helios XR SAE 20W50Pail 20ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
252459Helios XR SAE 20W50CRT 4x5ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
901852Endurox LD SAE 15W40Drum 205ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
902750Endurox LD SAE 15W40CRT 4x4ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
901869Endurox LD SAE 15W40Pail 20ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
903825Endurox LD SAE 15W40CRT 4x5ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
250486Endurox LD SAE 15W-40Drum 60ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
250691Endurox LD SAE 15W-40Pail 25ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
902774Endurox LD SAE 20W50CRT 4x4ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/228.1/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
901883Endurox LD SAE 20W50Pail 20ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/228.1/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
903849Endurox LD SAE 20W50CRT 4x5ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/228.1/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
901876Endurox LD SAE 20W50Drum 205ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/228.1/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
904556Atexio +4CRT 12x1ltrATF+3, ATF+4
900619Atexio +4Pail 20ltrATF+3, ATF+4
905362Atexio 134CRT 12x1ltrMB 236.14
905348Atexio 134Pail 20ltrMB 236.14
250820Atexio 135CRT 12x1ltrMB 236.15
251650Atexio 135Pail 20ltrMB 236.15
904457Atexio CVTCRT 12x1ltrJATCO CVT, Ford CVT23/CVT30
900510Atexio CVTPail 20ltrJATCO CVT, Ford CVT23/CVT30
904471Atexio DCTCRT 12x1ltrVW TL052 182/052 529, Volvo 1161838
900534Atexio DCTPail 20ltrVW TL052 182/052 529, Volvo 1161838
250813Atexio VI MVCRT 12x1ltrDexron VI, Mercon, MB 236.12/236.41
254620Atexio VI MV RedPail 20ltrDexron VI, Mercon, MB 236.12/236.41
907052Diesel Cold Flow ImproverCRT 12x250ml
907038Diesel Performance ImproverCRT 12x250ml
907069Diesel Smoke ReducerCRT 12x250ml
907090Engine FlushCRT 12x250ml
907007Engine Performance BoosterCRT 12x250ml
907021Engine ProtectorCRT 12x250ml
907519Notus A-40CRT 12x400ml
907014Octane BoosterCRT 12x250ml
907076Oil Leak PreventerCRT 12x250ml
907557PTFE SprayCRT 12x400ml
907083Radiator Leak ProtectorCRT 12x250ml
907045Gasoline Performance ImproverCRT 12x250ml
907458Brake CleanerCRT 12x500ml
907343Carburetor CleanerCRT 12x400ml
907410Copper GreaseCRT 12x400ml
907496White GreaseCRT 12x400ml
907533Chain LubeCRT 12x400ml
907472Contact CleanerCRT 12x400ml
904631Gevitro GL-4 SAE 80W90CRT 12x1ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
250257Gevitro GL-4 SAE 80W90CRT 4x4ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
900695Gevitro GL-4 SAE 80W90Pail 20ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
903481Gevitro GL-4 SAE 80W90CRT 4x5ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
900725Gevitro GL-4 SAE 85W140Pail 20ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
903498Gevitro GL-4 SAE 85W140CRT 4x5ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
903528Gevitro GL-4 TX SAE 75W80CRT 4x5ltrAPI GL-4, MAN 341 TL/ Z3
908462Gevitro GL-4 TXZ SAE 75W80CRT 12x1ltrAPI GL-4, MAN 341 Type E3/Z4
908486Gevitro GL-4 TXZ SAE 75W80CRT 4x5ltrAPI GL-4, MAN 341 Type E3/Z4
900657Gevitro GL-5 FS LS SAE 75W140Pail 20ltrAPI GL-5/GL-5 LS, MIL-L 2105D
903443Gevitro GL-5 FS LS SAE 75W140CRT 4x5ltrAPI GL-5/GL-5 LS, MIL-L 2105D
900787Gevitro GL-5 HD SAE 85W90Pail 20ltrAPI GL-5, MAN 342 M1
903566Gevitro GL-5 HD SAE 85W90CRT 4x5ltrAPI GL-5, MAN 342 M1
903580Gevitro GL-5 LS SAE 80W90CRT 4x5ltrAPI GL-5 /GL-5 LS, MIL-L-2105 D
906956Gevitro GL-5 LS SAE 85W140Pail 20ltrAPI GL-5/GL-5 LS, MIL-L-2105 D
906963Gevitro GL-5 LS SAE 85W140CRT 4x5ltrAPI GL-5/GL-5 LS, MIL-L-2105 D
904693Gevitro GL-5 PAO SAE 75W90CRT 12x1ltrAPI GL-5, MT-1, SAE J2360
904754Gevitro GL-5 SAE 80W90CRT 12x1ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
908271Gevitro GL-5 SAE 80W90CRT 4x4ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
900824Gevitro GL-5 SAE 80W90Pail 20ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
903603Gevitro GL-5 SAE 80W90CRT 4x5ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
904778Gevitro GL-5 SAE 85W140CRT 12x1ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
900848Gevitro GL-5 SAE 85W140Pail 20ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
903627Gevitro GL-5 SAE 85W140CRT 4x5ltrAPI GL-5, MIL-L-2105D
904617Gevitro TDL FS SAE 75W90CRT 12x1ltrAPI GL-4/5/MT-1, SAE J2360
903467Gevitro TDL FS SAE 75W90CRT 4x5ltrAPI GL-4/5/MT-1, SAE J2360
905669Gevitro TDL SAE 80W90CRT 12x1ltrAPI GL-3/4/5/MT-1, SAE J2360
905706Gevitro TDL SAE 80W90Pail 20ltrAPI GL-3/4/5/MT-1, SAE J2360
905645Gevitro TDL SAE 80W90CRT 4x5ltrAPI GL-3/4/5/MT-1, SAE J2360
904792Gevitro TDL SS SAE 75W90CRT 12x1ltrAPI GL-3/4/5/MT-1, MB 235.0
903641Gevitro TDL SS SAE 75W90CRT 4x5ltrAPI GL-3/4/5/MT-1, MB 235.0
253043Gevitro TO-4 SAE 10WPail 20ltrCAT TO-4, API CF/CF-2
250554Hand cleaner10ltr pail
250523Hand cleanerCRT 12x600ml
250530Hand cleanerCRT 4x4,5ltr
251629Handpump hand cleaner4.5 ltr
251636Handpump hand cleaner4.5 ltr
908110Hydra AW ISO VG-32CRT 4x5ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
901166Hydra AW ISO VG-46Pail 20ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
251049Hydra AW ISO VG-46CRT 4x5ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
901159Hydra AW ISO VG-46Drum 205ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
251230Hydra AW ISO VG-46Drum 60ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
901180Hydra AW ISO VG-68Pail 20ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
901173Hydra AW ISO VG-68Drum 205ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
251209Hydra AW ISO VG-68Drum 60ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
901203Hydra XL SAE 10WPail 20ltrAPI CF/SF
901197Hydra XL SAE 10WDrum 205ltrAPI CF/SF
251254Hydra XL SAE 10WDrum 60ltrAPI CF/SF
909551Leto MV power steering fluidCRT 12x1ltrMAN M3289, Ford M2C-204A, MB 345.0
908646Lindax EP-0Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease
906611Lindax EP-00Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease
906697Lindax EP-00000 LTPail 18kgsLow Temperature Extreme pressure Lithium grease
906673Lindax EP-1Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease
907960Lindax EP-2CRT 24x400grExtreme pressure Lithium grease
906635Lindax EP-2Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease
906659Lindax EP-3Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease
908332Lindax EP-B 2Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease Blue
908189Lindax EP-B 2CRT 24x400grExtreme pressure Lithium grease Blue
906734Lindax MP-2Pail 18kgsMulti Purpose Lithium Grease
906710Moldax MoS2 XxtraPail 18kgsLithium Grease with MoS2
907786Bendax 2Pail 18kgsBentonite grease
907779Bendax MoS2-G 1Pail 18kgsBentonite Grease with MoS2 and Graphite
906918Caldax 3Pail 18kgsCalcium Grease
251674Calindax 2CRT 24x400grLithium Calcium Grease
907984Calindax 2Pail 18kgsLithium Calcium Grease
907793Comdax EP-B 2Pail 18kgsLithium Complex Grease Blue
908868Comdax EP-R 2Pail 18kgsLithium Complex Grease Red
257041Motrax 2T TSC-2 RedCRT 12x0,8ltrAPI TB, JASO FB
253692Motrax 4T FS SAE 5W40CRT 12x1ltrAPI SN, JASO MA/MA2
253715Motrax 4T FS SAE 5W50CRT 12x1ltrAPI SL, JASO MA/MA2
257065Motrax 4T SAE 20W50CRT 12x0,8ltrAPI SL, JASO MA
257089Motrax 4T SS 10W40CRT 12x0,8ltrAPI SL, JASO MA
251995Motrax R SAE 10W60CRT 4x4ltrAPI SN, JASO MA-2
251971Motrax R SAE 5W50CRT 4x4ltrAPI SN, JASO MA-2
906796Vector 4CRT 24x250mlDOT 4, SAE J1704
906802Vector 4CRT 24x500mlDOT 4, SAE J1704
908752Vector 4+CRT 24x250mlDOT 4, SAE J1703, ISO 4925 class 6, VW 501.14
908769Vector 4+CRT 24x500mlDOT 4, SAE J1703, ISO 4925 class 6, VW 501.14
254606Vector RCRT 12x500mlSAE J 1704, ISO 4925 FMVSS-116
Xếp hạng 5/5 based on 0333666058 votes
20W50 - CI-4 - TURBO+ , CHẠY 20.000 KM 18.500K - CÒN 12.500K (KM) 205L
15W40 CF-4 TURBO+ . 16,800K. CÒN 9,800K (KM) (PHUY 205L)
[circular_countdown settings_id='2']
Tel: 0333.666.058
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTI0MCIgaGVpZ2h0PSIzMTAiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvakgtbVB2c2w5VXM/JnJlbD0wJmF1dG9wbGF5PTEmbG9vcD0xJnBsYXlsaXN0PWpILW1QdnNsOVVzIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPg==