cavo24h.com

Dầu Rymax Comdax EP-B 2 Phuy 185kgs

Dầu Rymax
Comdax EP-B 2
Comdax EP-B 2
Phuy 185kgs
Mỡ

Mã: Dầu Rymax Comdax EP-B 2 Phuy 185kgs Danh mục: , , Từ khóa: , , ,

Mô tả

DẦU NHỚT RYMAX
https://cavo24h.com/bbg-dau-nhot-rymax

TÊN SẢN PHẨMĐÓNG GÓITIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Apollo C1 SAE 5W30CRT 12x1ltrACEA C1
Apollo C1 SAE 5W30CRT 4x4ltrACEA C1
Apollo C1 SAE 5W30CRT 4x5ltrACEA C1
Apollo C2 C3 SAE 5W30CRT 12x1ltrACEA C2/C3, API SN, MB 229.52, Dexos 2
Apollo C2 C3 SAE 5W30CRT 4x4ltrACEA C2/C3, API SN, MB 229.52, Dexos 2
Apollo C2 C3 SAE 5W30CRT 4x5ltrACEA C2/C3, API SN, MB 229.52, Dexos 2
Apollo C3 LL SAE 5W30CRT 12x1ltrACEA C3, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, MB 229.51
Apollo C3 LL SAE 5W30CRT 4x4ltrACEA C3, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, MB 229.51
Apollo C3 LL SAE 5W30CRT 4x5ltrACEA C3, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, MB 229.51
Apollo C3 SAE 5W30CRT 12x1ltrAPI SL/CF, ACEA C3, VW 501.01/505.00/505.01, MB 229.51/229.31, BMW LL-04
Apollo C3 SAE 5W30CRT 4x4ltrAPI SL/CF, ACEA C3, VW 501.01/505.00/505.01, MB 229.51/229.31, BMW LL-04
Apollo C3 SAE 5W30CRT 4x5ltrAPI SL/CF, ACEA C3, VW 501.01/505.00/505.01, MB 229.51/229.31, BMW LL-04
Apollo C3 SAE 5W40CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA C3, VW 502.00/505.00/505.01, MB: 229.51, BMW LL-04
Apollo C3 SAE 5W40CRT 4x5ltrAPI SN/CF, ACEA C3, VW 502.00/505.00/505.01, MB: 229.51, BMW LL-04
Apollo FE SAE 0W20CRT 4x4ltrAPI SN/SN-RC, ILSAC GF-5, ILSAC GF-5, GM Dexos 1
Apollo FE SAE 0W20CRT 4x5ltrAPI SN/SN-RC, ILSAC GF-5, ILSAC GF-5, GM Dexos 1
Apollo FE SAE 5W20CRT 12x1ltrAPI SN/CF, ACEA A1/B1
Apollo FE SAE 5W20CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA A1/B1
Apollo FE SAE 5W20CRT 4x5ltrAPI SN/CF, ACEA A1/B1
Apollo FE SAE 5W30CRT 12x1ltrAPI SL/CF, ACEA A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C-913-D, 913-C/B/A and 912-A
Apollo FE SAE 5W30CRT 4x4ltrAPI SL/CF, ACEA A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C-913-D, 913-C/B/A and 912-A
Apollo FE SAE 5W30CRT 4x5ltrAPI SL/CF, ACEA A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C-913-D, 913-C/B/A and 912-A
Apollo R SAE 10W60CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4
Apollo R SAE 5W50CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4
Posidon SAE 10W30CRT 4x4ltrAPI SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00
Posidon SAE 10W30CRT 4x5ltrAPI SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00
Posidon SAE 10W40CRT 4x4ltrAPI SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00
Posidon SAE 10W40CRT 4x5ltrAPI SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00
Posidon SAE 5W30CRT 4x4ltrACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00
Posidon SAE 5W30CRT 4x5ltrACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00
Posidon SAE 5W40CRT 4x4ltrACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00, Porsche A40
Posidon SAE 5W40CRT 4x5ltrACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00, Porsche A40
Posidon XR SAE 10W40CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 501.01/505.00, PSA B71 2300
Posidon XR SAE 10W40CRT 4x5ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 501.01/505.00, PSA B71 2300
Posidon XR SAE 5W40CRT 4x4ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01
Posidon XR SAE 5W40CRT 4x5ltrAPI SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW LL-01
Helios XR SAE 10W40CRT 4x4ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
Helios XR SAE 10W40Pail 20ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
Helios XR SAE 10W40CRT 4x5ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
Helios XR SAE 15W40Drum 205ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
Helios XR SAE 15W40CRT 4x4ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
Helios XR SAE 15W40Pail 20ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
Helios XR SAE 15W40CRT 4x5ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
Helios XR SAE 20W50CRT 4x4ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
Helios XR SAE 20W50Pail 20ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
Helios XR SAE 20W50CRT 4x5ltrAPI SG/CF-4, MB 228.1, VW 501.00/505.00
Endurox LD SAE 15W40Drum 205ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
Endurox LD SAE 15W40CRT 4x4ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
Endurox LD SAE 15W40Pail 20ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
Endurox LD SAE 15W40CRT 4x5ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
Endurox LD SAE 15W-40Drum 60ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
Endurox LD SAE 15W-40Pail 25ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
Endurox LD SAE 20W50CRT 4x4ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/228.1/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
Endurox LD SAE 20W50Pail 20ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/228.1/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
Endurox LD SAE 20W50CRT 4x5ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/228.1/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
Endurox LD SAE 20W50Drum 205ltrAPI CI-4/CH-4/SL, ACEA E7, MB 228.3/228.1/229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275
Atexio +4CRT 12x1ltrATF+3, ATF+4
Atexio +4Pail 20ltrATF+3, ATF+4
Atexio 134CRT 12x1ltrMB 236.14
Atexio 134Pail 20ltrMB 236.14
Atexio 135CRT 12x1ltrMB 236.15
Atexio 135Pail 20ltrMB 236.15
Atexio CVTCRT 12x1ltrJATCO CVT, Ford CVT23/CVT30
Atexio CVTPail 20ltrJATCO CVT, Ford CVT23/CVT30
Atexio DCTCRT 12x1ltrVW TL052 182/052 529, Volvo 1161838
Atexio DCTPail 20ltrVW TL052 182/052 529, Volvo 1161838
Atexio VI MVCRT 12x1ltrDexron VI, Mercon, MB 236.12/236.41
Atexio VI MV RedPail 20ltrDexron VI, Mercon, MB 236.12/236.41
Diesel Cold Flow ImproverCRT 12x250ml
Diesel Performance ImproverCRT 12x250ml
Diesel Smoke ReducerCRT 12x250ml
Engine FlushCRT 12x250ml
Engine Performance BoosterCRT 12x250ml
Engine ProtectorCRT 12x250ml
Notus A-40CRT 12x400ml
Octane BoosterCRT 12x250ml
Oil Leak PreventerCRT 12x250ml
PTFE SprayCRT 12x400ml
Radiator Leak ProtectorCRT 12x250ml
Gasoline Performance ImproverCRT 12x250ml
Brake CleanerCRT 12x500ml
Carburetor CleanerCRT 12x400ml
Copper GreaseCRT 12x400ml
White GreaseCRT 12x400ml
Chain LubeCRT 12x400ml
Contact CleanerCRT 12x400ml
Gevitro GL-4 SAE 80W90CRT 12x1ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
Gevitro GL-4 SAE 80W90CRT 4x4ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
Gevitro GL-4 SAE 80W90Pail 20ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
Gevitro GL-4 SAE 80W90CRT 4x5ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
Gevitro GL-4 SAE 85W140Pail 20ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
Gevitro GL-4 SAE 85W140CRT 4x5ltrAPI GL-4, MIL-L-2105D
Gevitro GL-4 TX SAE 75W80CRT 4x5ltrAPI GL-4, MAN 341 TL/ Z3
Gevitro GL-4 TXZ SAE 75W80CRT 12x1ltrAPI GL-4, MAN 341 Type E3/Z4
Gevitro GL-4 TXZ SAE 75W80CRT 4x5ltrAPI GL-4, MAN 341 Type E3/Z4
Gevitro GL-5 FS LS SAE 75W140Pail 20ltrAPI GL-5/GL-5 LS, MIL-L 2105D
Gevitro GL-5 FS LS SAE 75W140CRT 4x5ltrAPI GL-5/GL-5 LS, MIL-L 2105D
Gevitro GL-5 HD SAE 85W90Pail 20ltrAPI GL-5, MAN 342 M1
Gevitro GL-5 HD SAE 85W90CRT 4x5ltrAPI GL-5, MAN 342 M1
Gevitro GL-5 LS SAE 80W90CRT 4x5ltrAPI GL-5 /GL-5 LS, MIL-L-2105 D
Gevitro GL-5 LS SAE 85W140Pail 20ltrAPI GL-5/GL-5 LS, MIL-L-2105 D
Gevitro GL-5 LS SAE 85W140CRT 4x5ltrAPI GL-5/GL-5 LS, MIL-L-2105 D
Gevitro GL-5 PAO SAE 75W90CRT 12x1ltrAPI GL-5, MT-1, SAE J2360
Gevitro GL-5 SAE 80W90CRT 12x1ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
Gevitro GL-5 SAE 80W90CRT 4x4ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
Gevitro GL-5 SAE 80W90Pail 20ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
Gevitro GL-5 SAE 80W90CRT 4x5ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
Gevitro GL-5 SAE 85W140CRT 12x1ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
Gevitro GL-5 SAE 85W140Pail 20ltrAPI GL-5, MIL-L-2105 D
Gevitro GL-5 SAE 85W140CRT 4x5ltrAPI GL-5, MIL-L-2105D
Gevitro TDL FS SAE 75W90CRT 12x1ltrAPI GL-4/5/MT-1, SAE J2360
Gevitro TDL FS SAE 75W90CRT 4x5ltrAPI GL-4/5/MT-1, SAE J2360
Gevitro TDL SAE 80W90CRT 12x1ltrAPI GL-3/4/5/MT-1, SAE J2360
Gevitro TDL SAE 80W90Pail 20ltrAPI GL-3/4/5/MT-1, SAE J2360
Gevitro TDL SAE 80W90CRT 4x5ltrAPI GL-3/4/5/MT-1, SAE J2360
Gevitro TDL SS SAE 75W90CRT 12x1ltrAPI GL-3/4/5/MT-1, MB 235.0
Gevitro TDL SS SAE 75W90CRT 4x5ltrAPI GL-3/4/5/MT-1, MB 235.0
Gevitro TO-4 SAE 10WPail 20ltrCAT TO-4, API CF/CF-2
Hand cleaner10ltr pail
Hand cleanerCRT 12x600ml
Hand cleanerCRT 4x4,5ltr
Handpump hand cleaner4.5 ltr
Handpump hand cleaner4.5 ltr
Hydra AW ISO VG-32CRT 4x5ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
Hydra AW ISO VG-46Pail 20ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
Hydra AW ISO VG-46CRT 4x5ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
Hydra AW ISO VG-46Drum 205ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
Hydra AW ISO VG-46Drum 60ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
Hydra AW ISO VG-68Pail 20ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
Hydra AW ISO VG-68Drum 205ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
Hydra AW ISO VG-68Drum 60ltrISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP
Hydra XL SAE 10WPail 20ltrAPI CF/SF
Hydra XL SAE 10WDrum 205ltrAPI CF/SF
Hydra XL SAE 10WDrum 60ltrAPI CF/SF
Leto MV power steering fluidCRT 12x1ltrMAN M3289, Ford M2C-204A, MB 345.0
Lindax EP-0Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease
Lindax EP-00Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease
Lindax EP-00000 LTPail 18kgsLow Temperature Extreme pressure Lithium grease
Lindax EP-1Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease
Lindax EP-2CRT 24x400grExtreme pressure Lithium grease
Lindax EP-2Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease
Lindax EP-3Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease
Lindax EP-B 2Pail 18kgsExtreme pressure Lithium grease Blue
Lindax EP-B 2CRT 24x400grExtreme pressure Lithium grease Blue
Lindax MP-2Pail 18kgsMulti Purpose Lithium Grease
Moldax MoS2 XxtraPail 18kgsLithium Grease with MoS2
Bendax 2Pail 18kgsBentonite grease
Bendax MoS2-G 1Pail 18kgsBentonite Grease with MoS2 and Graphite
Caldax 3Pail 18kgsCalcium Grease
Calindax 2CRT 24x400grLithium Calcium Grease
Calindax 2Pail 18kgsLithium Calcium Grease
Comdax EP-B 2Pail 18kgsLithium Complex Grease Blue
Comdax EP-R 2Pail 18kgsLithium Complex Grease Red
Motrax 2T TSC-2 RedCRT 12x0,8ltrAPI TB, JASO FB
Motrax 4T FS SAE 5W40CRT 12x1ltrAPI SN, JASO MA/MA2
Motrax 4T FS SAE 5W50CRT 12x1ltrAPI SL, JASO MA/MA2
Motrax 4T SAE 20W50CRT 12x0,8ltrAPI SL, JASO MA
Motrax 4T SS 10W40CRT 12x0,8ltrAPI SL, JASO MA
Motrax R SAE 10W60CRT 4x4ltrAPI SN, JASO MA-2
Motrax R SAE 5W50CRT 4x4ltrAPI SN, JASO MA-2
Vector 4CRT 24x250mlDOT 4, SAE J1704
Vector 4CRT 24x500mlDOT 4, SAE J1704
Vector 4+CRT 24x250mlDOT 4, SAE J1703, ISO 4925 class 6, VW 501.14
Vector 4+CRT 24x500mlDOT 4, SAE J1703, ISO 4925 class 6, VW 501.14
Vector RCRT 12x500mlSAE J 1704, ISO 4925 FMVSS-116
Dầu Rymax Comdax EP-B 2 Phuy 185kgs

Xuất xứ: Hà Lan

Chúng tôi là đại diện độc quyền dầu nhớt Rymax – Hà Lan.

Dầu nhớt Rymax là thương hiệu dầu nhớt hàng đầu Châu Âu, với công nghệ tiên tiến gốc dầu và phụ gia của Rymax đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn Euro 4,5,6 giúp động cơ quý khách luôn hoạt động trơn tru, nâng cao hiệu quả, bảo vệ động cơ và tăng chu kỳ thay nhớt so với các loại nhớt khác.

Chúng tôi đang mở cửa hàng chuổi cửa hàng Rymax – trưng bày tất cả sản phẩm của chúng tôi, rất mong mọi đối tác, đại lý hoặc cá nhân có nhu cầu mở cửa hàng dầu nhớt Rymax trên toàn quốc. Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ lắp đặt kệ trưng bày sản phẩm, bảng hiệu Rymax và nhiều chính sách khác.

Dầu Rymax Comdax EP-B 2

Xếp hạng 5/5 based on 0333666058 votes
20W50 - CI-4 - TURBO+ , CHẠY 20.000 KM 18.500K - CÒN 12.500K (KM) 205L
15W40 CF-4 TURBO+ . 16,800K. CÒN 9,800K (KM) (PHUY 205L)
[circular_countdown settings_id='2']
Tel: 0333.666.058
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTI0MCIgaGVpZ2h0PSIzMTAiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvakgtbVB2c2w5VXM/JnJlbD0wJmF1dG9wbGF5PTEmbG9vcD0xJnBsYXlsaXN0PWpILW1QdnNsOVVzIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPg==